Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft WebsiteNanosoft ProductsNanosoft SupportsNanosoft TipsNanosoft DownloadsAbout Nanosoft
Product Information 
คุณสมบัติของโปรแกรม
โครงสร้างของโปรแกรม
ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ
รุ่นของโปรแกรม
Screen Short
Video สาธิตการใช้งาน

Download

วิธีการสั่งซื้อ

โปรแกรมเก็บนามบัตร

Nanosoft Business Card.NET

โปรแกรมสแกนนามบัตร

  รุ่นของ โปรแกรมสแกนนามบัตร
 
คุณสมบัติของโปรแกรม Standard Network
 บันทึกการตั้งรหัสกลุ่มนามบัตร
 บันทึกนามบัตร
 สแกนนามบัตร ผ่าน เครื่องสแกน
 บันทึกรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม
 รายงานข้อมูล ตามรหัส , กลุ่ม , ระดับ , วันเกิด
 พิมพ์จดหมายเวียน และ บัตรสมาชิก
 ไม่จำกัดปริมาณข้อมูล
 รองรับใส่รูปภาพในการเก็บข้อมูลนามบัตร
 รองรับการทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล
 ผู้ใช้สามารถออกแบบ และ เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการรายงาน ได้เอง
 สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบของ PDF , Excel , Word และ Text Files
 สามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานโปรแกรมได้
 รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม
 ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลได้เอง
 รองรับการทำงานกับ MS Access Database
 รองรับการทำงานกับ MS SQL Server 2000 , 20005 , 2008 Database
 รองรับการทำงานบนระบบ Network ( Multi user )
 รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกันทาง Internet
 
 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 Moo 7 Tambon Padad Amphur Muang Chiangmai Thailand 50100
 Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.