โปรแกรมร้านกาแฟ

ทรัพยากรที่ โปรแกรมร้านกาแฟ ต้องการ

ทรัพยากรที่ โปรแกรมร้านกาแฟ ต้องการ ประกอบไปด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้

* Nanosoft Cafe.NET Network Version