Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft WebsiteNanosoft ProductsNanosoft SupportsNanosoft TipsNanosoft DownloadsAbout Nanosoft
Product Information 
คุณสมบัติของโปรแกรม
โครงสร้างของโปรแกรม
ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ
รุ่นของโปรแกรม
Screen Short
Video สาธิตการใช้งาน

Download

วิธีการสั่งซื้อ

โปรแกรมร้านอาหาร

Nanosoft Cafe.NET

โปรแกรมร้านกาแฟ , โปรแกรมร้านอาหาร , โปรแกรมร้านเบเกอรี่

 Screen Shot โปรแกรมร้านกาแฟ , โปรแกรมร้านอาหาร

โปรแกรมร้านอาหาร

โปรแกรมหลัก

โปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร

บันทึกรหัสสินค้า

โปรแกรมจัดการร้านอาหาร

บันทึกการขายแบบปกติ

โปรแกรมภัตตาคาร

บันทึกการขายแบบปกติ
 
โปรแกรมร้านกาแฟ 

 บันทึกการขายแบบที่ไม่ต้องเปิดโต๊ะ (Quick Sale)

 โปรแกรมร้านเบเกอรี่

 บันทึกการขายแบบที่ไม่ต้องเปิดโต๊ะ (Quick Sale)

โปรแกรมจัดการภัตตาคาร

บันทึกรหัสลูกค้า หรือ สมาชิก

โปรแกรมบริหารงานภัตตาคาร

บันทึกการรับเงิน

โปรแกรม ร้านอาหาร

บันทึกการย้ายโต๊ะ หรือ รวมโต๊ะ

สถานะการขายของโปรแกรมร้านอาหาร

พิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

 โปรแกรมรับ Order อาหาร บน iPad

ระบบการรับ Oder อาหารบน Tablet

 โปรแกรมร้านอาหาร บน iPad

โปรแกรมการรับ Oder อาหารบน Tablet

 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 หมู่ 7 ถนน สมโภชเชียงใหม่ 700 ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100
 Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.