Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft WebsiteNanosoft ProductsNanosoft SupportsNanosoft TipsNanosoft DownloadsAbout Nanosoft
Product Information 
คุณสมบัติของโปรแกรม
โครงสร้างของโปรแกรม
ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ
รุ่นของโปรแกรม
Screen Short
Video สาธิตการใช้งาน

Download

วิธีการสั่งซื้อ

โปรแกรมร้านอาหาร

Nanosoft Cafe.NET

โปรแกรมร้านอาหาร , โปรแกรมร้านกาแฟ , โปรแกรมร้านเบเกอรี่

 Screen Shot โปรแกรมร้านอาหาร

โปรแกรมร้านอาหาร

โปรแกรมหลัก

โปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร

บันทึกรหัสสินค้า

โปรแกรมจัดการร้านอาหาร

บันทึกการขายแบบปกติ

โปรแกรมภัตตาคาร

บันทึกการขายแบบปกติ
 
โปรแกรมร้านกาแฟ 

 บันทึกการขายแบบที่ไม่ต้องเปิดโต๊ะ (Quick Sale)

 โปรแกรมร้านเบเกอรี่

 บันทึกการขายแบบที่ไม่ต้องเปิดโต๊ะ (Quick Sale)

โปรแกรมจัดการภัตตาคาร

บันทึกรหัสลูกค้า หรือ สมาชิก

โปรแกรมบริหารงานภัตตาคาร

บันทึกการรับเงิน

โปรแกรม ร้านอาหาร

บันทึกการย้ายโต๊ะ หรือ รวมโต๊ะ

สถานะการขายของโปรแกรมร้านอาหาร

พิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

 โปรแกรมรับ Order อาหาร บน iPad

ระบบการรับ Oder อาหารบน Tablet

 โปรแกรมร้านอาหาร บน iPad

โปรแกรมการรับ Oder อาหารบน Tablet

 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 หมู่ 7 ถนน สมโภชเชียงใหม่ 700 ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100
 Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.