Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft WebsiteNanosoft ProductsNanosoft SupportsNanosoft TipsNanosoft DownloadsAbout Nanosoft
Product Information 
คุณสมบัติของโปรแกรม
โครงสร้างของโปรแกรม
ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ
รุ่นของโปรแกรม
Screen Short
Video สาธิตการใช้งาน

Download

วิธีการสั่งซื้อ

โปรแกรมร้านอาหาร

Nanosoft Cafe.NET

โปรแกรมร้านอาหาร

  รุ่นของ โปรแกรมร้านอาหาร

คุณสมบัติของโปรแกรมร้านอาหาร Standard Network
 ระบบลูกค้า และ สมาชิก และ การสะสมแต้ม ของ โปรแกรมร้านอาหาร
 ระบบสต็อกสินค้า ของ โปรแกรมร้านอาหาร
 ระบบสต็อกวัตถุดิบ ของ โปรแกรมร้านอาหาร
 ระบบการขายสินค้ารองรับ Monitor แบบ Tourch Screen
 ระบบการจองโต๊ะ
 ระบบโปรโมชั่น และ ส่วนลด
 ระบบการเชื่อมโยงสินค้า และ วัตถุดิบ
 รองรับการทำงาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ อังกฤษ
 ระบบการส่งข้อมูลไปยังครัว และ บาร์น้ำ
 ระบบการเบิก/จ่าย หรือ ปรับปรุง สต๊อกสินค้า และ สต๊อกวัตถุดิบ
 ระบบการรับคำสั่งพิเศษ ในการรับ Order 
 รองรับการแตกหน่วยสินค้า และ สามารถ ใส่รูปของสินค้าได้
 ระบบการรับ Order ผ่าน Tablet อาทิเช่น Apple iPad , Samsung galaxy tab
 ระบบการย้ายโต๊ะ และ รวมโต๊ะ
 ระบบรายงานการขาย และ รายงานการรับเงิน
 รายงานสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ คงเหลือ
 รองรับระบบสต๊อกการ์ด ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้า หรือ วัตถุดิบ คงเหลือ ย้อนหลังได้
 รองรับการจัดกลุ่มสินค้า  และ กำหนด ส่วนลดเฉพาะกลุ่มสินค้าได้
 ระบบการคำนวณต้นทุน
 ระบบ Night Auditor เพื่อการเช็คยอดการรับเงินของแคชเชียร์
 รองรับระบบภาษี 3 แบบ คือ ราคาสินค้ารวมภาษี , ราคาสินค้าแยกภาษี และ ราคาสินค้าไม่คิดภาษี
 รายงานเชิงวิเคราะห์ ในรูปแบบของกราฟ
 รองรับการทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล
 ผู้ใช้สามารถออกแบบรายงาน และ เอกสารได้เอง เช่น ใบเรียกเก็บเงิน , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี เป็นต้น
 สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบของ PDF , Excel , Word และ Text Files
 สามารถพิมพ์เอกสาร ได้ทั้ง เครื่องพิมพ์สลิป และ เครื่องพิมพ์ทั่วไป 
 เชื่อมโยงข้อมูลกับ โปรแกรมโรงแรม ( Nanosoft Hotel )
 สามารถพิมพ์เมนูรายการอาหาร หรือ แคทตาล็อคสินค้า ได้ 
 รองรับรายงานสำหรับผู้บริหาร ( Dash board) 
 สามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งาน โปรแกรมร้านอาหาร ได้
 รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน โปรแกรมร้านอาหาร
 ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลได้เอง
  ไม่จำกัดจำนวนโต๊ะ
 รองรับการทำงานกับ MS Access Database
 รองรับการทำงานกับ MS SQL Server 2000 , 20005 , 2008 Database
 รองรับการทำงานกับ MySQL 5.5 Database
 รองรับการทำงานบนระบบ Network ( Multi user )
 รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกันทาง Internet

   

 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 หมู่ 7 ถนน สมโภชเชียงใหม่ 700 ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100
 Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.