โปรแกรมคิดเงินร้านอาหาร

รุ่นของโปรแกรม


คุณสมบัติของโปรแกรม
Standard
Network
ระบบลูกค้า และ สมาชิก และ การสะสมแต้ม ของ โปรแกรมร้านอาหาร
ระบบสต็อกสินค้า และ ระบบสต็อกวัตถุดิบ
ระบบการขายสินค้ารองรับ Monitor แบบ Tourch Screen
ระบบการจองโต๊ะ
ระบบโปรโมชั่น และ ส่วนลด
รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์สลิป,บาร์โค๊ด และ ลิ้นชักเก็บเงิน
ระบบการเชื่อมโยงสินค้า และ วัตถุดิบ
รองรับระบบการขายแบบที่ีมีการเปิดโต๊ะ และ ระบบการขายแบบโดยที่ไม่ต้องเปิดโต๊ะ (Quick Sale)
ระบบการขายแบบกลุ่ม หรือ แยกจ่าย (อเมริกันแชร์)
ระบบการส่งข้อมูลไปยังครัว และ บาร์น้ำ
ระบบการรับคำสั่งพิเศษ ในการรับ Order
ระบบการเบิก/จ่าย หรือ ปรับปรุง สต๊อกสินค้า และ สต๊อกวัตถุดิบ
รองรับการแตกหน่วยสินค้า และ สามารถ ใส่รูปของสินค้าได้
สามารถพิมพ์เมนูรายการอาหาร หรือ แคทตาล็อคสินค้า ได้
ระบบการรับ Order ผ่าน Tablet หรือ Mobile ในระบบ Android อาทิเช่น Samsung galaxy tab
ระบบการย้ายโต๊ะ และ รวมโต๊ะ
ระบบรายงานการขาย และ รายงานการรับเงิน
รายงานสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ คงเหลือ
รองรับระบบสต๊อกการ์ด ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้า หรือ วัตถุดิบ คงเหลือ ย้อนหลังได้
รองรับการจัดกลุ่มสินค้า และ กำหนด ส่วนลดเฉพาะกลุ่มสินค้าได้
ระบบการคำนวณต้นทุน
ระบบ Night Auditor เพื่อการเช็คยอดการรับเงินของแคชเชียร์
รองรับการใส่รูปลูกค้า และ พิมพ์บัตรสมาชิก
รองรับระบบภาษี 3 แบบ คือ ราคาสินค้ารวมภาษี , ราคาสินค้าแยกภาษี และ ราคาสินค้าไม่คิดภาษี
รายงานเชิงวิเคราะห์ ในรูปแบบของกราฟ
รองรับการทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลในโปรแกรมเดียว
ผู้ใช้สามารถออกแบบรายงาน และ เอกสารได้เอง เช่น ใบเรียกเก็บเงิน , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี เป็นต้น
สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบของ PDF , Excel , Word และ Text Files
สามารถพิมพ์เอกสาร ได้ทั้ง เครื่องพิมพ์สลิป และ เครื่องพิมพ์ทั่วไป
เชื่อมโยงข้อมูลกับ โปรแกรมโรงแรม ( Nanosoft Hotel.NET )
รายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ พร้อมทั้ง ระบบ MIS Dashboard สำหรับผู้บริหาร
สามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งาน โปรแกรมร้านอาหาร ได้
รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม
ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลได้เอง
ไม่จำกัดจำนวนโต๊ะ
ระบบการแสดงผลข้อมูล ออเดอร์ ไปยัง ครัว และ บาร์น้ำ
รองรับการทำงานกับ MS Access Database
รองรับการทำงานกับ MS SQL Server 2000 , 20005 , 2008 , 2012 , 2014 Database
รองรับการทำงานกับ mySQL Database
รองรับการทำงานบนระบบ Network ( Multi user )
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกันทาง Internet
รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย , อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ