Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft WebsiteNanosoft ProductsNanosoft SupportsNanosoft TipsNanosoft DownloadsAbout Nanosoft
Product Information 
คุณสมบัติของโปรแกรม
โครงสร้างของโปรแกรม
ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ
รุ่นของโปรแกรม
Screen Short
Video สาธิตการใช้งาน

Download

วิธีการสั่งซื้อ

Nanosoft Finance

Nanosoft Finance.NET

โปรแกรมเงินกู้

  โครงสร้างของ โปรแกรมเงินกู้
   โปรแกรม Nanosoft Finance เป็น โปรแกรมเช่าซื้อ และ โปรแกรมเงินกู้ เพื่อ บริหารงาน เช่าซื้อ , จำนำ , เงินผ่อน , ลีสซิ่ง , ไฟแนนซ์ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการตั้งการ์ดลูกหนี้ , การคำนวณค่าปรับ ค่าติดตามและ รองรับการแบ่งจ่ายค่างวด พร้อมทั้งระบบการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยโครงสร้างของโปรแกรม สามารถแบ่งได้ดังนี้
 
โครงสร้างของ โปรแกรมเช่าซื้อ

    1. ระบบประวัติผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำ สำหรับระบบนี้จะใช้ เก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน ไม่ว่าจะเป็น เลขที่บัตรประชาชน , ที่อยู่ , อาชีพ , สถานภาพการสมรส , แผนที่ , รูปภาพ และ ระดับของลูกค้า เพื่อตรวจสอบข้อมูล Black list เป็นต้น ซึ่งถูกออกแบบให้แยกกันกับระบบการ์ดลูกหนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการแบ่งระดับของลูกหนี้ เพื่อเก็บประวัติในการปล่อยสินเชื่อ เมื่อผู้เช่าซื้อ หรือ ผู้ค้ำกลับมาขอรับสินเชื่ออีกครั้ง ทำให้ไม่ต้องป้อนประวัติใหม่

    2. ระบบการ์ดลูกหนี้ เป็นระบบที่ใช้สำหรับ เก็บข้อมูลต่างๆของ การ์ดลูกหนี้ ทั้ง การ์ดสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่  (Flat Interest rate) , การ์ดสินเชื่อลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate) และ การ์ดสินเชื่อลูกหนี้ เงินกู้ โดยจะทำการคำนวณ อัตราการคิดดอกเบี้ย และ จำนวนงวดของการเช่าซื้อ ได้ทั้ง แบบ วัน , เดือน , ปี หรือ ผู้ใช้กำหนดเอง โดยการ์ดนี้จะเชื่อมโยงระบบกับ ระบบสัญญา , ระบบประวัติผู้เช่าซื้อ และ ระบบสต๊อกหลักทรัพย์ โดยอัตโนมัติ ซึ้ง ข้อมูลในการ์ด จะแสดง เงินต้น , ดอกเบี้ย , ภาษี ที่ได้รับทั้งหมด และ เงินต้นคงค้าง , ดอกเบี้ยคงค้าง , ภาษีคงค้าง ในแต่ละงวดการชำระ พร้อมทั้ง แจ้ง สถานะการชำระเงินของ ลูกหนี้ในแต่ละงวดการชำระ และ วันที่ชำระค่างวดล่าช้า พร้อมทั้ง คำนวณค่าปรับในการชำระล่าช้าได้อีกด้วย

    3. ระบบการรับชำระ สำหรับระบบนี้จะใช้ การรับชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมไปถึง การออก ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว โดยการออกใบเสร็จรับเงินจะทำการตัดชำระหนี้ในการ์ดลูกหนี้ อัตโนมัติ และ ยังสามารถ คำนวณค่าปรับล่าช้า , ค่าติดตาม , การตัดเงินจากใบรับฝากเงิน นอกจากนี้ ยังสามารถรับชำระรายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม , ค่าต่อ พ.ร.บ , ค่าทำสัญญา หรือ รายได้อื่นๆ เป็นต้น

    4. ระบบการรายงาน และ ติดตามลูกหนี้ ในระบบนี้จะใช้สำหรับการออกรายงานต่างๆ เช่น รายงานการรับชำระหนี้ , รายงานยอดหนี้คงค้าง , รายงานการรับเงิน , รายงานภาษีขาย , รายงานการค้างชำระ และ รายงานครบกำหนดชำระ ของลูกหนี้ หรือ รายงานการเก็บเงินของพนักงานเก็บเงิน เป็นต้น

    5. ระบบการรายงานเชิงวิเคราะห์ จะเป็นระบบการวิเคราะห์เชิงบริหาร อาทิเช่น ยอดปล่อยสินเชื่อ , สถานะของลูกหนี้โดยรวม , รายรับประมาณการ ฯลฯ

    6. ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นระบบในการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม โดย จะสามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน ของผู้ใช้ และ จัดเก็บ Program Log ว่า ผู้ใช้ ใดเข้าไปใช้งานเมนูไหน เวลาเท่าไหร่ และ ได้ทำการ เพิ่ม , ลบ , แก้ไข , พิมพ์ ข้อมูลใด เป็นต้น

 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 Moo 7 Tambon Padad Amphur Muang Chiangmai Thailand 50100
 Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.