โปรแกรมโฮสเทล

คุณสมบัติของโปรแกรม

โปรแกรมโฮสเทล Nanosoft Hostel.NET เป็น Software โฮสเทล ที่ออกแบบสำหรับ งานบริหารงาน โฮสเทล , รีสอร์ท , โฮสเทล , อพาร์ทเมนต์ รายวัน โดยส่วนประกอบหลักๆของโปรแกรม จะประกอบไปด้วย ระบบการจองห้องพัก (Reservation) , ระบบการเช็คอิน ( Check In ) , ระบบการเช็คเอาท์ ( Check Out ) , ระบบการขายสินค้า , ระบบการซื้อสินค้า , ระบบข้อมูลผู้เข้าพัก ( Guest Registration) , ระบบสต็อกสินค้า ( Inventory ) , ระบบแม่บ้าน ( House Keeping ) , ระบบการบำรุงรักษาห้องพัก ( Room Maintain ) , ระบบ Night auditor และ ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น FOLIO , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , คูปองอาหาร เป็นต้น รวมไปทั้งระบบการรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ อาทิเช่น รายงานประวัติผู้เข้าพัก , รายงานการรับเงินของ Cashier , รายงานการเข้าพัก , รายงานสรุปยอดห้องพักคงเหลือ ( Room Planning ) , รายงานสินค้าคงเหลือ ทั้ง สต๊อกกลาง (Central stock) และ สต๊อกมืนิบาร์ (Minibar stock) , มีระะบบรายงานการใช้งานห้องพัก ( Room Occupancy ) , รายงานยอดการจองห้องพักล่วงหน้า ( Forecast Report ) และ รายงานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งโปรแกรมรองรับการทำงานได้หลายภาษา ทั้ง ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ โดยรายละเอียดสามารถแบ่งได้ดังนี้

ระบบการตั้งรหัส

ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบต่างๆของโปรแกรมจะประกอบไปด้วยรหัส ดังต่อไปนี้

ระบบการจัดการห้องพัก

เป็นระบบสำหรับ การจัดการเกี่ยวกับ ห้องพัก ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดการ สถานะของห้องพัก ( Room chart ) , การตรวจสอบตารางห้องพัก ( Room planning ) , การแยกห้องพัก หรือ ย้ายห้องพัก การรับจองห้องพัก ( Reservaton ) , การเช็คอิน ( Check in ) , การเช็คเอาท์ ( Check out ) , การคิดราคาห้องพัก , การป้อนจำนวน หรือ รายชื่อแขกที่เข้าพัก ( Guest in house ) , การป้อนข้อมูลการใช้สินค้าในห้องพัก ( Mini bar stock and complementary ) , การยกเลิกการเข้าพัก รวมทั้ง การทำความสะอาดห้องพัก โดยจะประกอบไปด้วย ระบบการบันทึกข้อมูล และ รายงานข้อมูลดังต่อไปนี้

ระบบอรรถประโยชน์

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมโฮสเทล

* Nanosoft Hostel.NET Network Version