ซอฟต์แวร์ โฮสเทล

Screen shot


โปรแกรมโฮสเทล
โปรแกรมหลัก

บันทึกรหัสห้องพัก/เตียง

บันทึกรหัสลูกค้า

บันทึกรหัสสินค้า

สถานะห้องพัก (Room chart)

ตารางห้องพัก (Room planning)

บันทึกการจองห้องพัก

บันทึกการเข้าพัก

แยกห้องพัก

Night audit reports

สถิติการใช้ห้องพัก (Room ocupancy)

วิเคราะห์การจองห้องพัก (Room focast)

Folio report

ประมวลผลประจำวัน (Night audit)