โปรแกรมโรงแรม

คุณสมบัติของโปรแกรม

โปรแกรมโรงแรม Nanosoft Hotel.NET เป็น Software โรงแรม ที่ออกแบบสำหรับ งานบริหารงาน โรงแรม , รีสอร์ท , โฮสเทล , อพาร์ทเมนต์ รายวัน โดยส่วนประกอบหลักๆของโปรแกรมโรงแรม จะประกอบไปด้วย ระบบการจองห้องพัก (Reservation) , ระบบการเช็คอิน ( Check In ) , ระบบการเช็คเอาท์ ( Check Out ) , ระบบการขายสินค้า , ระบบการซื้อสินค้า , ระบบข้อมูลผู้เข้าพัก ( Guest Registration) , ระบบสต็อกสินค้า ( Inventory ) , ระบบแม่บ้าน ( House Keeping ) , ระบบการบำรุงรักษาห้องพัก ( Room Maintain ) , ระบบ Night auditor และ ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น FOLIO , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , คูปองอาหาร เป็นต้น รวมไปทั้งระบบการรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ อาทิเช่น รายงานประวัติผู้เข้าพัก , รายงานการรับเงินของ Cashier , รายงานการเข้าพัก , รายงานสรุปยอดห้องพักคงเหลือ ( Room Planning ) , รายงานสินค้าคงเหลือ ทั้ง สต๊อกกลาง (Central stock) และ สต๊อกมินิบาร์ (Minibar stock) , มีระะบบรายงานการใช้งานห้องพัก ( Room Occupancy ) , รายงานยอดการจองห้องพักล่วงหน้า ( Forecast Report ) และ รายงานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งโปรแกรมรองรับการทำงานได้หลายภาษา ทั้ง ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ โดยรายละเอียดสามารถแบ่งได้ดังนี้

ระบบการตั้งรหัส

ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบต่างๆของโปรแกรมจะประกอบไปด้วยรหัส ดังต่อไปนี้

ระบบการจัดการห้องพัก

เป็นระบบสำหรับ การจัดการเกี่ยวกับ ห้องพัก ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดการ สถานะของห้องพัก ( Room chart ) , การตรวจสอบตารางห้องพัก ( Room planning ) , การแยกห้องพัก หรือ ย้ายห้องพัก การรับจองห้องพัก ( Reservaton ) , การเช็คอิน ( Check in ) , การเช็คเอาท์ ( Check out ) , การคิดราคาห้องพัก , การป้อนจำนวน หรือ รายชื่อแขกที่เข้าพัก ( Guest in house ) , การป้อนข้อมูลการใช้สินค้าในห้องพัก ( Mini bar stock and complementary ) , การยกเลิกการเข้าพัก รวมทั้ง การทำความสะอาดห้องพัก โดยจะประกอบไปด้วย ระบบการบันทึกข้อมูล และ รายงานข้อมูลดังต่อไปนี้

ระบบงานบริการลูกค้า

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ งานบริการต่างๆ ของ โปรแกรม อาทิเช่น บันทึกใบเสนอราคาระบบการบำรุงรักษาห้องพัก หรือ ซ่อมแซมห้องพัก และ ระบบข่าวสารสำหรับพนักงาน เป็นต้น โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ อาทิเช่น

ระบบสต๊อกสินค้า

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อกสินค้า หรือ สินค้าคงคลัง โดย ระบบสต๊อกสินค้า จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ สต๊อกส่วนกลาง (Central Stock ) , สต๊อกในห้องพัก (Room Stock) โดยระบบสต๊อกสินค้าจะเป็นแบบ สต๊อกการ์ด ทำให้สามารถตรวจสอบการเข้าออก ของสินค้าได้ง่าย และ ย้อนดูข้อมูลได้ โดยระบบจะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ อาทิเช่น

ระบบอรรถประโยชน์

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมโรงแรม

* Nanosoft Hotel.NET Network Version