โปรแกรม hostel

รุ่นของโปรแกรม


คุณสมบัติของโปรแกรม
Standard
Network
ระบบการกำหนดราคาห้องพัก ( A,B,C,D,E ) และ แยกราคาตามช่วงวันที่
ระบบการตั้งรหัสห้องพัก ของ โปรแกรมจองห้องพัก
ระบบฐานข้อมูลผู้จำหน่าย
ระบบฐานข้อมูลลูกค้า
ระบบฐานข้อมูลสินค้า และ สต๊อกการ์ด
ระบบข้อมูลพื้นฐานการขาย การกำหนดรอบการทำงาน และ รหัสพนักงาน
ระบบการจัดการห้องพัก เช็คอิน , เช็คเอาท์ , เพิ่มรายการสินค้า/บริการ , รายชื่อผู้เข้าพัก
ระบบการจองห้องพัก
ระบบการรับเงิน
ระบบการพิมพ์เอกสารการเข้าพัก เช่น Folio , ใบเสร็จรับเงิน , คูปองอาหาร , Guest registration ฯลฯ
ระบบผังห้องพัก ( Room planning )
ระบบการการแจ้งเตือนผู้เข้าพัก ( Guest message )
ระบบการตรวจสอบสถานะห้องพัก ( Room chart )
ระบบการสต็อกห้องพัก ( Room Stock )
ระบบการประมวลผลข้อมูลประจำวัน ( Night audit )
ระบบการทำความสะอาดห้องพัก (House keeping )
ระบบการบำรุงรักษาห้องพัก ( Room maintenance )
ระบบสต๊อกสินค้า ( Inventory )
ระบบลูกหนี้
ระบบการรับชำระหนี้
ระบบรายงานเชิงวิเคราะห์
ผู้ใช้สามารถออกแบบรายงาน และ เอกสารได้เอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , Folio
รองรับการทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลในโปรแกรมเดียว
สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบของ PDF , Excel , Word และ Text Files
รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม
สามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานโปรแกรมได้
รายงานเชิงวิเคราะห์ ในรูปแบบของกราฟ
ระบบแม่บ้านแยกจากโปรแกรมหลัก
ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลได้เอง
เชื่อมโยงกับ โปรแกรมร้านอาหาร ( Nanosoft Cafe.NET )
รองรับการทำงานกับ MS Access Database
รองรับการทำงานกับ MS SQL Server 2000 , 2005 , 2008 , 2012 , 2014 Database
รองรับการทำงานกับ MySQL Database
รองรับการเปลี่ยนภาษาได้ 95 ภาษาทั่วโลก
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกันทาง Internet
รองรับการทำงานบนระบบ Network ( Multi user )