ประกาศพ้นสภาพพนักงาน นาย ศักดิ์ชัย สุเมธิกุล (ลาภ) เนื่องจากทุจริต

ศักดิ์ชัย สุเมธิกุล

เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ของ นาย ศักดิ์ชัย สุเมธิกุล เนื่องจากทุจริต

เรียน ท่านลูกค้า บริษัท ห้างร้าน และ ท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วย ห.จ.ก นาโนซอฟทฺ์ แอนด์ โซลูชั่น ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นาย ศักดิ์ชัย สุเมธิกุล ( ลาภ ) ตำแหน่ง Customer Support เลขที่ประจำตัวประชาชน 1509900225949
บ้านเลขที่ 344/266 หมู่ 8 ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป การกระทำใดของบุคคลดังกล่าว รวมไปถึงการแอบอ้างใดๆ การใช้สิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทาง ห.จ.ก นาโนซอฟทฺ์ แอนด์ โซลูชั่น จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่ เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


จึงขอเรียนมาเพื่อให้ บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเดิม บริษัทคู่ค้าต่างๆ และลูกค้าใหม่ทราบ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสนว่า บุคคลดังกล่าวนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการประกอบธุรกรรม และ หรือ ธุรกิจการค้าของ ห.จ.ก นาโนซอฟทฺ์ แอนด์ โซลูชั่น หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-444-111 , 08-8141-0429 หรือ ทางอีเมล์ (E-Mail) : info@nanosoft.co.th


จึงประกาศและแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ห.จ.ก นาโนซอฟทฺ์ แอนด์ โซลูชั่น

01/04/2561