Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft WebsiteNanosoft ProductsNanosoft SupportsNanosoft TipsNanosoft DownloadsAbout Nanosoft
หาลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า
 
“ลูกค้า คือบุคคลที่สำคัญที่สุดที่มาเยือนเราในสถานที่นี้ เขามิได้มาพึ่งเรา เราต่างหาก ที่จำเป็นต้องพึ่งเขา เขามิได้มาขัดจังหวะการทำงานของเรา หากแต่การรับใช้เขา คือวัตถุประสงค์ของงานของเรา เขามิได้เป็นบุคคลภายนอก เขาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนี้ทีเดียว ในการรับใช้เขา เรามิได้ช่วยเหลืออะไรเขาเลย เขาต่างหากที่เป็นฝ่ายช่วยเหลือเราโดยให้โอกาสแก่เราในการรับใช้เขา”  เป็นคำนิยามของลูกค้าที่ให้ไว้โดย มหาตมะคานธี การที่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจะอยู่รอดได้ ต้องอาศัยบุคคลที่สำคัญคือ ลูกค้า การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งจะทำให้มีลูกค้าใหม่ รวมทั้งการบริการที่ดี สามารถที่จะรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ เราจะมาดูกันว่าการหาลูกค้าใหม่ และ การรักษาลูกค้าเก่าต้องทำกันอย่างไร ก่อนอื่นเราต้องมาทราบก่อนว่า
 
ลูกค้ามีกระบวนการพัฒนาเป็น 7 ระดับ ตั้งแต่
      1. ผู้ที่อยู่ในข่ายคาดหวังจะเป็นลูกค้า (Suspects)
      2. กลุ่มลูกค้าคาดหวัง (Prospects)
      3. กลุ่มลูกค้าผู้ซื้อ (Customer) คือลูกค้าที่ซื้อสินค้าของบริษัทอย่างน้อย 1 ครั้ง
      4. กลุ่มลูกค้าที่ซื้อเป็นประจำ (Clients) แต่อาจจะจงรักภักดีหรือไม่ก็ได้
      5. กลุ่มลูกค้าที่สนับสนุน (Supporters)
      6. กลุ่มลูกค้าผู้มีอุปการคุณ (Advocates) คือลูกค้าที่จงรักภักดี
      7. กลุ่มลูกค้าที่เป็นหุ้นส่วน (Partners)

 

การหาลูกค้าใหม่มีได้หลายวิธี เริ่มได้จาก 
 
      - การหาลูกค้าใหม่จากลูกค้าเก่าแนะนำ (Member get Member) โดยอาจใช้ผลประโยชน์เพื่อจูงใจลูกค้าเก่าให้แนะนำเพื่อนๆหรือบุคคลรู้จักหรือบอกต่อให้กับเรา วิธีนี้มีข้อแม้ว่าลูกค้าเก่าต้องประทับใจในสินค้าและบริการของเราอย่างมาก
      - หาลูกค้าใหม่จากพันธมิตรหรือคู่ค้า เช่น การเสนอสินค้าและบริการกับกลุ่มใกล้เคียงหรือกลุ่มที่เราเล็งเห็นว่าน่าจะเป็นลูกค้าเรา ซึ่งอาจจะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน อาทิ เจ้าของซอฟท์แวร์อาจจะเสนอขายฮาร์ดแวร์ควบคู่กับฮาร์ดแวร์ในราคาพิเศษ เป็นต้น
      - ทำการประชาสัมพันธ์ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้สื่อโฆษณา

การที่จะรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้นั้น มีได้หลายวิธีคือ
 
      - ทำงานด้านบริการ จำเป็นต้องดูแล เอาใจใส่ลูกค้าให้มาก หากบริการไม่ดี อาจเสียลูกค้าไปได้โดยง่าย ถ้าเอาชนะใจลูกค้าได้ย่อมจะมีความภักดี เป็นลูกค้าประจำต่อเนื่องยาวนาน แถมยังมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆ จากการบอกต่ออีกด้วย
      - แบ่งกลุ่มลูกค้าที่สูญเสียตาม มูลค่าลูกค้า (Customer Lifetime Value) โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงกว่า แต่ทั้งนี้ต้องให้ความเสมอภาคกับลูกค้าทุกราย
      - การเข้าหาลูกค้าเมื่อมีปัญหาไม่ใช่รอให้ลูกค้ามาหา และ ทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากอยู่กับเรา
      - อาจมีการให้สิทธิ์กับลูกค้าเก่าก่อน เช่น ลูกค้าเดิมได้ลดมากกว่าลูกค้าใหม่ (ส่วนลดพิเศษ) หรือเงื่อนไขพิเศษ
 
 
Nanosoft Marketing Tips

 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 Moo 7 Tambon Padad Amphur Muang Chiangmai Thailand 50100
 Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.