Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft WebsiteNanosoft ProductsNanosoft SupportsNanosoft TipsNanosoft DownloadsAbout Nanosoft
การติดตั้ง และ การใช้งาน VPN HAMACHI

VPN (Virtual Private Network) คือ เทคโนโลยีการเชื่อมเครือข่ายในแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน โดยอาศัย Internet เป็นตัวกลางทำให้

เราสามารถใช้แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูลร่วมกันได้

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Hamachi

ขั้นตอนที่ 1 โหลดตัว Setup Hamachi ได้จากการค้นหาใน Google  โดยพิมพ์ว่า Hamachi Download เมื่อโหลดมาแล้วก็จะได้ตัว Setup Hamachi

 

 

ขั้นตอนที่ 2 ทำการ Double Click ที่ไฟล์ Setup Hamachi ก็จะมีหน้าต่างการติดตั้งแสดงขึ้นมาดังรูป ให้เลือกภาษาแล้วทำการ กด Next เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

 

 

ขั้นตอนที่ 3 ทำการกด Next ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งติดตั้งเสร็จ

3.1  กดปุ่ม Next

 

3.2  กดปุ่ม I Agree

 

3.3 กดปุ่มฺ Browse.. เลือกตำแหน่งที่ Install Program (ไม่แนะนำให้เปลี่ยน)

 

3.4 โปรแกรมเริ่มทำการ Install

 

ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง Hamachi

 

  

การกำหนดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่องหลัก (Create Group Network)

หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรม Hamachi เรียบร้อยแล้ว สำหรับเครื่องไหนที่เราต้องการให้เป็น เครื่องหลักหรือ เป็น Server ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่่ 1 เปิดโปรแกรม Hamachi ขึ้นมา โปรแกรม จะถูกเปิดขึ้นมาตามรูป ให้คลิก เปิด ตามที่ลูกศรชี้ หรือปุ่มตรงที่อยู่ติดกับเลข 0.0.0.0

 

 

ขั้นตอนที่ 2 โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง Login ขึ้นมาดังรูป ให้กดไปที่หัวข้อ Sign up

 

 

ขั้นตอนที่ 3 ให้กรอก Email และรหัสผ่าน  แล้ว กด Create account

 

 

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รอสักครู่โปรแกรมก็จะกลับเข้าสู่หน้าหลักโปรแกรม ขั้นตอนต่อไปให้กด ตรงหัวข้อ Create a new network เพื่อทำการสร้างกลุ่ม

 

ขั้นตอนที่ 5 โปรแกรมจะเปิดหน้า Create Network ขึ้นมา ในช่อง Network ID ให้กรอก ไอดีหรือชื่อกลุ่มที่ต้องการสร้างลงไป แล้วกำหนด Password และ Confirm password

เสร็จแล้วให้ทำการกดปุ่ม Create

 

 

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างกลุ่ม ในหน้าโปรแกรมจะมีจุดวงกลมสีเขียวข้างหน้าชื่อกลุ่ม

 

 

การกำหนดหรือการตั้งค่าสำหรับเครื่องลูกข่าย (Join an existing network) 

เมื่อทำการติดตั้งและกำหนดเครื่องหลักเรียบร้อย ขั้นต่อไปเราต้องกำหนดให้เครื่องลูกข่ายที่ต้องการ เข้ามาติดต่อกับเครื่องหลักดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรม Hamachiที่เครื่องลูกข่าย เรียบร้อยแล้ว ให้กดไปที่หัวข้อ  Join an existing network 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 จะมีหน้าต่าง Join Network แสดงขึ้นมาดังรูป ในช่อง Network ID ให้กรอก ไอดี หรือชื่อกลุ่มที่สร้างที่ตัว เครื่องหลัก พร้อมกับ Password

อันเดียวกับที่กำหนดในขั้น ตอน  Create Group Network เสร็จแล้วก็กด Join

 

 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อทำการ Join Network สำเร็จ ก็จะปรากฎ ชื่อของเครื่องหลักขึ้นมาดังรูป

  

 

 

Nanosoft Marketing Tips

 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 Moo 7 Tambon Padad Amphur Muang Chiangmai Thailand 50100r/>  Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.