Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft WebsiteNanosoft ProductsNanosoft SupportsNanosoft TipsNanosoft DownloadsAbout Nanosoft
  การเลือกซื้อ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Finger Scan

      หากคุณมองหา เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อหวังว่าระบบนี้จะช่วยลดงานและภาระต่างๆของคุณลงไปได้ คุณคิดได้ถูกต้อง แต่! มีผู้ใช้จำนวนมากซึ่งใช้ระบบนี้แล้วไม่ได้ผลอย่างที่คาด แทนที่จะช่วยลดภาระงานและ ค่าใช้จ่ายแต่กลับเป็นการเพิ่มปัญหาต่างๆตามมา ไม่เว้นแต่ละวันเนื่องจาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เทคนิคทางการประมวลผลแบบ Digital Image Processing ขั้นสูง ซึ่งการที่เราจะทราบได้ว่า ลายนิ้วมือ ที่เรานำมาตรวจสอบนั้น คือบุคคลใดในจำนวน ลายนิ้วมือหลายร้อยหลายพันคน ลายนิ้วมือ ที่ได้เก็บเป็น ฐานข้อมูลไว้อย่างถูกต้องแม่นยำ

Nanosoft product tips

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

     ดังนั้นผู้ใช้จึงพบปัญหาบ่อยครั้งเรื่องการที่คนหนึ่งมาสแกนแต่กลับกลาย ไปขึ้นชื่ออีกคนหนึ่ง สแกนแล้วเครื่อง ไม่อ่านอันเนื่องมาจาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีคุณภาพต่ำปัญหาที่พบในผู้ใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หลายราย คือแทนที่การซื้อ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ไปแล้วจะเป็นการลงทุนครั้งเดียว โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องอื่นตามมาอีก แต่เมื่อไปนำมาใช้กลับต้องมีค่าใช้จ่ายหมุนเวียนตามมาตลอด จากตัวหัวอ่านที่มีความทนทานต่ำ เช่น พวกหัวอ่านที่เป็นประเภท พลาสติกโพลีเมอร์ ระบบตรวจสอบ ลายนิ้วมือ ส่วนหัวอ่านจะเป็นส่วนที่ได้รับการสัมผัสตลอดเวลา ดังนั้นหน้าเลนส์จึงเป็นส่วนที่ถูกสัมผัสตลอดเวลา พวกวัสดุตระกูลโพลีเมอร์ เองจะเป็นลักษณะคล้ายยาง เมื่อเกิดคราบสะสมเราไม่สามารถทำความสะอาด ได้ด้วยการเช็ดธรรมดา หรืออีกประการหนึ่งคือหน้าเลนส์ไม่สามารถทนการขีดข่วนจาก ของแข็งของมีคม ได้และถ้าเป็นการใช้งานกับผู้ใช้ที่ นิ้วมือ มีคราบเคมีหรือน้ำมันเลอะ เช่น ตามโรงงาน หรือหน้างานก่อสร้าง เลนส์หน้าสัมผัสพวกโพลีเมอร์นั้นจะถูกกัด จนบวมลอกเป็นผลให้ เครืองสแกนลายนิ้วมือ ไม่สามารถทำงานได้ อีกประเภทหนึ่งคือ ประเภทอ่านค่าความจุไฟฟ้าของ ลายนิ้วมือ หรือตระกูล Silicon Sensor การทำงานคือ เราเอานิ้วมือสัมผัสกับหน้าเลนส์ที่เป็น โลหะโดยตรง และจะเกิดการถ่ายเทประจุผ่าน ลายนิ้วมือ ของเรา เพื่อเก็บเป็นข้อมูล หัวอ่านประเภทนี้จะเกิดคราบสะสมและเกิดรอยได้ง่าย เป็นเหตุให้ต้องทำการเปลี่ยน กันบ่อยครั้ง

     จากที่กล่าวมานั้นเราจะเชื่อถือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ตัวไหนได้บ้างคำตอบของระบบนี้คือ GS-4000, GS-1000 เป็นนวัตกรรมทางระบบตรวจสอบ ลายนิ้วมือ เพื่อบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออกที่เป็นระบบในอุดมคติอย่างแท้จริง สำหรับขั้นตอนการเลือกซื้อ Finger Scan นั้น สามารถแบ่งเป็นข้อๆได้ดังนี้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

    1. ดูที่หัวอ่าน(Sensor)ว่าสินค้านั้นใช้หัวอ่านแบบไหน?(ข้อนี้สำคัญมากเพราะจะได้ไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายเปลี่ยนบ่อยๆ)

     2. สินค้านั้นได้รับมาตรฐาน ISO9000,ISO14001,FCC,CE,UL หรือไม่(เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าผลิต จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน) มีขายอย่างแพร่หลายหรือ ส่งออกไปขายทั่วโลกหรือไม่?
     (เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นสินค้าที่ ได้มาตรฐานที่ทั่วโลกเค้ายังใช้กัน)

     3. ผู้ขายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย (Distributor)โดยตรงหรือไม่? (ข้อนี้เป็น สิ่งยืนยันได้ว่าผู้ขายมีความพร้อมหลายๆด้าน เช่น ได้รับการอบรมจากผู้ผลิตโดยตรง)

     4. ดูวัสดุทีใช้ในการผลิตว่าแข็งแรง ทนทานหรือไม่ (ไม่ใช่ดูแล้วป๋องแป็งยังกะของเด็กเล่น เพราะเราต้องใช้ระยะยาว)

     5. ส่วนของ Software ดูว่าการจัดการดีหรือไม่? (หาก Software ดีจะช่วยงานเราได้เยอะ มาก เช่น ข้อมูลส่งแบบอัตโนมัติ เราไม่ต้องคลิกดึงข้อมูล ฯลฯ) คุณอย่าตัดสินใจที่ราคา
     เพียงอย่างเดียว เพราะ ของราคาถูกมีอะไรแอบแฝงอีกเยอะ ให้ตัดสินใจด้วย Price=Performance

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 Moo 7 Tambon Padad Amphur Muang Chiangmai Thailand 50100
 Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.