Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft WebsiteNanosoft ProductsNanosoft SupportsNanosoft TipsNanosoft DownloadsAbout Nanosoft
Product Information 
คุณสมบัติของโปรแกรม
โครงสร้างของโปรแกรม
ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ
รุ่นของโปรแกรม
Screen Short
Video สาธิตการใช้งาน

Download

วิธีการสั่งซื้อ

Nanosoft SmartINV.NET

Nanosoft Smart INV.NET 

โปรแกรมขายหน้าร้าน , โปรแกรมสต๊อกสินค้า , โปรแกรมสต็อก , โปรแกรม POS

คุณสมบัติของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน (POS)
    โปรแกรม Nanosoft Smart INV.NET เป็น โปรแกรมสต๊อกสินค้า หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน รวมทั้งมีความสามารถในการ ออกบิลขาย และ ขายหน้าร้าน (Point of sale) ที่ออกแบบสำหรับ ธุรกิจทั่วไปโดยส่วนประกอบหลักๆของ โปรแกรม จะประกอบไปด้วย ระบบการขาย แบบการเปิดบิลปกติ , ระบบ การขายหน้าร้าน (POS) ที่สามารถรองรับระบบ Tourch screen หรือ จอสัมผัส , ระบบ การจัดซื้อ , ระบบ สินค้าคงคลัง , ระบบ ลูกหนี้ , ระบบ เจ้าหนี้ , ระบบ การเงิน และ ระบบ การออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี เป็นต้น โดยรายละเอียดของ โปรแกรมสต็อก และ บัญชี สามารถแบ่งได้ดังนี้
 
ระบบการตั้งรหัส ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน

   - รหัสกลุ่มลูกค้า ใช้สำหรับจัดกลุ่มของลูกค้า อาทิเช่น ลูกค้าทั่วไป , ลูกค้าประจำ หรือ ลูกค้าขายส่ง เป็นต้น
   - รหัสลูกค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของลูกค้าเพื่อเก็บประวัติการขาย , การตั้งวงเงินเครดิต , ระดับของลูกค้า หรือ การใส่รูปภาพ และ แผนที่ เป็นต้น
   - รหัสกลุ่มผู้จำหน่าย ใช้สำหรับจัดกลุ่มของผู้จำหน่าย อาทิเช่น ผู้จำหน่ายทั่วไป , ผู้จำหน่ายสินค้าประเภทอะไหล่ เป็นต้น
   - รหัสผู้จำหน่าย ใช้สำหรับตั้งรหัสของผู้จำหน่ายเพื่อเก็บประวัติการจัดซื้อ , การตั้งวงเงินเครดิต หรือ การใส่รูปภาพ และ แผนที่ เป็นต้น
   - รหัสคลังสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของคลังสินค้า ซึ่งโปรแกรม สามารถรองรับการเก็บสินค้าได้มากกว่า 1 คลัง และ สามารถ โอนสินค้าระหว่างคลังได้
   - รหัสกลุ่มสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของกลุ่มของสินค้า อาทิเช่น สินค้ากลุ่มอาหาร , สินค้ากลุ่มอะไหล่รถยนต์ , สินค้ากลุ่มยา เป็นต้น
   - รหัสยี่ห้อสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของยี่ห้อสินค้า อาทิเช่น โตโยต้า , ฮอนด้า , พานาโซนิค , โซนี่  เป็นต้น
   - รหัสสีสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของสีสินค้า อาทิเช่น แดง , ดำ , เทา , เหลือง เป็นต้น
   - รหัสรุ่นสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของรุ่นสินค้า อาทิเช่น NS50-1000 , 1998 , TVR-1  เป็นต้น
   - รหัสการเบิก/รับสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสการเบิก/รับสินค้า เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการรับสินค้าอื่นๆ และ ระบบการเบิกสินค้า อาทิเช่น เบิกใช้ , เบิกทิ้ง , รับคืน หรือ รับเป็นของแถม เป็นต้น
   - รหัสสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของสินค้า ซึ่ง โปรแกรมสามารถ รองรับ การแตกหน่วยสินค้า , การจัดชุดสินค้า , การเก็บสินค้าชนิดเดียวกันหลายคลัง (แยกคลัง) , การใส่รูปภาพสินค้า ,
      การป้อน Serial Number ของสินค้า
   - รหัสพนักงาน ใช้สำหรับตั้งรหัสของพนักงานเพื่อเก็บประวัติ , การตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม หรือ การใส่รูปภาพพนักงาน เป็นต้น
   - รหัสโปรโมชั่น สำหรับทำส่วนลดการขาย ซึ่ง สามารถเลือกช่วง หรือ กำหนด โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกได้
 
ระบบสต๊อกสินค้า ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน

    เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อกสินค้า ซึ่ง ประกอบไปด้วย การโอนคลังสินค้า , การเบิกสินค้า , การรับสินค้าในกรณีอื่นๆ ที่ไม่ใช่การซื้อเข้ามา และ การจัดชุดสินค้า โดย ระบบนี้จะประกอบ ไปด้วย รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสต๊อก เช่น รายงานสินค้าคงเหลือ , รายงานจำนวนสินค้าสูง/ต่ำ กว่าจุดที่กำหนด ซึ่ง ระบบนี้จะมีการเชื่อมโยงกับระบบ อื่นๆ โดยอัตโนมัติ คือ เมื่อมีการบันทึกรับสินค้า โปรแกรมจะนำสินค้าเข้าสต๊อกโดยอัตโนมัติ และ เมื่อมีการขายสินค้า โปรแกรมจะทำการตัดสินค้าออกจากสต๊อกโดยอัตโนมัติเช่นกัน ซึ่ง ระบบสต๊อกสินค้านี้จะรองรับการคำณวนต้นทุนสินค้า แบบ ต้นทุนมาตราฐาน , ต้นทุนเฉลี่ย และ สินค้าไม่คิดต้นทุน นอกจากนี้ ยังรองรับ การแตก หน่วยสินค้า เช่น โหล , ลัง , แพ็ค และ รองรับสินค้าที่มี Serial Number พร้อมทั้งกำหนดราคาขายของสินค้าได้ถึง 5 ราคา ซึ่ง ระบบสต๊อกสินค้าจะเป็น ระบบ สต๊อกการ์ด ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของสินค้า ได้ตลอด และ ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น
    - รายงานสินค้าคงเหลือตามรหัส สินค้าคงคลัง
    - รายงานสินค้าคงเหลือตามกลุ่มสินค้า
    - รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ากำหนด
    - รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ากำหนด
    - รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามหน่วยนับสินค้า
    - รายงานสินค้าคงเหลือแยกตาม Serial Number
    - พิมพ์แคตตาล็อก สินค้าคงคลัง
    - รายงานสต๊อกการ์ด
    - รายงานการตรวจนับสต๊อก
    - รายงานอันดับสินค้าขายดี
    - รายงานสินค้าที่ให้กำไรสูงสุด
    - รายงานการโอนคลังประจำวัน
    - รายงานการโอนคลังตามรหัสสินค้า
    - รายงานการโอนคลังตามรหัสผู้บันทึก
    - รายงานการเบิกสินค้าประจำวัน
    - รายงานการเบิกสินค้าตามรหัสสินค้า
    - รายงานการเบิกสินค้าตามประเภทการเบิก
    - รายงานการเบิกสินค้าตามพนักงานผู้เบิก
    - รายงานการรับสินค้าอื่นๆประจำวัน
    - รายงานการเบิกสินค้าตามรหัสโครงการ
    - รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามรหัสสินค้า
    - รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามประเภทการรับ
    - รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามรหัสโครงการ
    - รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามพนักงานผู้บันทึก
    - รายงานการจัดชุดสินค้า
    - รายงานเชิงวิเคราะห์
             ฯลฯ
 
ระบบการขายสินค้า ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน

    เป็นระบบการขายสินค้า ซึ่ง ประกอบไปด้วย การขายสินค้า แบ่งการขายออกเป็น 2 แบบ คือ บันทึกการขายแบบปกติ และ ขายหน้าร้าน ( Point of Sale ) ในโปรแกรมเดียวกัน โดยการ ขายหน้าร้านจะมี การแยกตัวโปรแกรมไปเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง แต่ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วย การออกใบเสนอราคา , การรับเงินมัดจำ , การยกเลิกการขาย และ รายงานเชิงวิเคราะห์ต่างๆ โดย โปรแกรมสามารถออกเอกสารการขายในแบบต่างๆ ได้คือ ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบส่งของ , ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว หรือ ใบเสนอราคา เป็นต้น โดย เมื่อมีการขายสินค้าโปรแกรมจะทำการตัดสต๊อก และ คิดต้นทุนการขายให้เองโดยอัตโนมัติ ทำให้ทราบต้นทุนการขายเบื้องต้นได้ทันที โดย การขายนี้สามารถแยกลักษณะการขายตามชนิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ คือ สินค้ารวมภาษี , สินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี ในส่วนของ การขายหน้าร้าน (POS) โปรแกรมสามารถเชื่อมกับ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด , เครื่องพิมพ์สลิป , จอแสดงผง และ ลิ้นชักเก็บเงินได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำการพักการขายได้โดยไม่จำกัด อีกทั้งตัวโปรแกรมรองรับการพิมพ์บาร์โค๊ด ได้ และ ในการขายหากเป็นการขายด้วยเงินเชื่อโปรแกรม  จะทำการเชื่อมโยง ระบบไปยังระบบลูกหนี้ โดยอัตโนมัติ ในส่วนของการรายงานการขาย จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น
    - รายงานการขายสินค้าประจำวัน
    - รายงานภาษีขายประจำวัน
    - รายงานการขายตามรหัสลูกค้า
    - รายงานการขายตามรหัส สินค้าคงคลัง
    - รายงานการขายตามประเภทการขาย เช่น สด/เชื่อ
    - รายงานการขายตามรหัสพนักงานขาย
    - รายงานการขายตามรหัสผู้บันทึก
    - รายงานสรุปการรับเงินประจำวันของผู้รับเงิน
    - รายงานสรุปยอดกำไร/ขาดทุน ประจำวัน
    - รายงานสรุปยอดกำไร/ขาดทุน ตามรหัสลูกค้า
    - รายงานการรับเงินตามรหัสผู้บันทึก
    - รายงานรายละเอียดการขายประจำวัน
    - รายงานรายละเอียดการขายตามรหัสลูกค้า
    - รายงานรายละเอียดการขายตามรหัสสินค้า
    - รายงานใบเสนอราคาประจำวัน
    - รายงานใบเสนอราคาตามสถานะการเสนอราคา เช่น กำลังอยู่ในขั้นตอนเสนอราคา , รออนุมัติ , อนุมัติ , ไม่อนุมัติ
    - รายงานการรับเงินมัดจำประจำวัน
    - รายงานการรับเงินมัดจำตามรหัสลูกค้า
    - รายงานเชิงวิเคราะห์
             ฯลฯ
 
ระบบลูกหนี้ ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน

    เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ ลูกหนี้ กรณี เกิดการขายเชื่อ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการขายโดยอัตโนมัติ ระบบนี้จะประกอบไปด้วย การ์ดลูกหนี้ , การสะสมแต้ม ของสมาชิก และการรับชำระเงินจากลูกหนี้ โดย การชำระหนี้ สามารถ แบ่ง งวดการชำระได้ เช่น เอกสารการขาย 1 เอกสารสามารถแบ่งชำระหนี้ได้หลายๆครั้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี บันทึกการเพิ่มหนี้ และ ลดหนี้  และ ในส่วนของการ ออกเอกสารต่างๆ จะประกอบไปด้วย การ์ดลูกหนี้ , ใบรับชำระหนี้ , ใบลดหนี้ , ใบเพิ่มหนี้ และ ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล เป็นต้น ส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วย รายงานต่างๆ อาทิเช่น
    - รายงานยอดลูกหนี้คงค้าง
    - รายงานลูกหนี้เกินวงเงินค้างชำระ
    - รายงานการครบกำหนดชำระหนี้ 
    - รายงานใบแจ้งหนี้
    - รายงานการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ประจำวัน
    - รายงานการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ตามรหัส
    - รายงานการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ตามผู้บันทึก
    - รายงานการรับชำระหนี้ตามชนิดภาษี
    - รายงานการรับชำระหนี้ตามเอกสารการขาย
    - รายงานรายชื่อลูกค้าตามประเภท
    - รายงานรายชื่อลูกค้าตามวันเกิด
    - รายงานรายชื่อลูกค้าตามกลุ่ม
    - รายงานระบบใบเพิ่มหนี้ ให้ลูกหนี้
    - รายงานระบบใบลดหนี้ ให้ลูกหนี้
    - พิมพ์บัตรสมาชิก
    - รายงานเชิงวิเคราะห์
             ฯลฯ
 
ระบบการจัดซื้อ ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน

    เป็นระบบ การจัดซื้อสินค้า โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วย  การสั่งซื้อสินค้า , การรับสินค้า , ยกเลิกการรับสินค้า และ การจ่ายเงินมัดจำ ซึ่ง ระบบการจัดซื้อจะเชื่อมโยง ไปยังระบบสต๊อกโดย อัตโนมัติ คือ เมื่อมีการบันทึกรับสินค้า โปรแกรมจะนำสินค้าเข้าสต๊อกโดยอัตโนมัติ และ หากเป็นการรับสินค้าโดยเงินเชื่อ โปรแกรมจะทำการเชื่อมโยงไปยัง ระบบเจ้าหนี้ โดยอัตโนมัติเช่นกัน โดย โปรแกรมสามารถออกเอกสารในแบบต่างๆ ได้คือ ใบสั่งซื้อ , ใบรับสินค้า , ใบจ่ายเงินมัดจำ นอกจากนี้ยังสามารถ ดึงข้อมูลจากใบสั่งซื้อเพื่อนำข้อมูลเข้ามาบันทึกในการรับสินค้าได้อีกด้วย ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น
    - รายงานการสั่งซื้อประจำวัน
    - รายงานการสั่งซื้อตามรหัสผู้จำหน่าย
    - รายงานการสั่งซื้อตามรหัสสินค้า
    - รายงานการสั่งซื้อตามประเภทการซื้อ เช่น สด/เชื่อ
    - รายงานการสั่งซื้อตามชนิดภาษี
   -  รายงานภาษีซื้อ
    - รายงานรายละเอียดการสั่งซื้อประจำวัน
    - รายงานการรับสินค้าประจำวัน
    - รายงานการรับสินค้าตามรหัสผู้จำหน่าย
    - รายงานการรับสินค้าตามรหัสสินค้า
    - รายงานการรับสินค้าตามประเภทการซื้อ เช่น สด/เชื่อ
    - รายงานการรับสินค้าตามชนิดภาษี
    - รายงานรายละเอียดการรับสินค้าประจำวัน
    - รายงานการจ่ายเงินมัดจำประจำวัน
    - รายงานการจ่ายเงินมัดจำตามรหัสผู้จำหน่าย
    - รายงานเชิงวิเคราะห์
             ฯลฯ
 
ระบบเจ้าหนี้ ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน

    เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ เจ้าหนี้ กรณี เกิดการซื้อเชื่อ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการรับสินค้าโดยอัตโนมัติ  ระบบนี้จะประกอบไปด้วย  การ์ดเจ้าหนี้ ,  การจ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้ โดย การชำระหนี้ สามารถ แบ่ง งวดการชำระได้ เช่น เอกสารการซื้อ 1 เอกสารสามารถแบ่งชำระหนี้ได้หลายๆครั้ง เป็นต้น ในส่วน ของการออกเอกสารต่างๆ จะประกอบไปด้วย การ์ดเจ้าหนี้ , ใบรับชำระหนี้ , ใบลดหนี้ , ใบเพิ่มหนี้  เป็นต้น ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น
    - รายงานยอดหนี้คงค้าง
    - รายงานการครบกำหนดชำระหนี้ 
    - รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ประจำวัน
    - รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามรหัส
    - รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามผู้บันทึก
    - รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามชนิดภาษี
    - รายงานรายละเอียดการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ประจำวัน
    - รายงานรายละเอียดการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามรหัส
    - รายงานรายละเอียดการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามเอกสารการรับ
    - รายงานรายชื่อผู้จำหน่ายตามประเภท
    - รายงานรายชื่อผู้จำหน่ายตามระดับ
    - รายงานรายชื่อผู้จำหน่ายตามกลุ่ม
    - รายงานระบบใบเพิ่มหนี้ จากเจ้าหนี้
    - รายงานระบบใบลดหนี้ จากเจ้าหนี้
             ฯลฯ
 
ระบบการเงิน ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน

    เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ การเงิน ระบบนี้จะประกอบไปด้วยการรับจ่ายเงิน จากระบบต่างๆ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับ ระบบการรับสินค้า,ระบบการขาย,ระบบการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ และ ระบบการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้  โดยอัตโนมัติ เพื่อทำการสรุปการรับจ่ายเงิน เช่น ยอดการรับเงินของพนักงาน , ยอดการจ่ายเงิน  ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ  อาทิเช่น
    - รายงานการรับจ่ายเงินประจำวัน
    - รายงานการรับจ่ายตามรหัสรอบการทำงาน
    - รายงานการรับจ่ายตามรหัสเครื่อง
    - รายงานการรับจ่ายตามรหัสพนักงาน
    - รายงานการรับจ่ายตามรหัสผู้บันทึก
    - รายงานการรับจ่ายตามชนิดการชำระ เช่น เงินสด , เงินโอน , เช็ค , บัตรเครดิต , อื่นๆ เป็นต้น
    - รายงานเช็คครบกำหนด
             ฯลฯ
 
ระบบอรรถประโยชน์ ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน

    - Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้

    - User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

    - การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน

    - การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม
 
    - Program Log จะใช้สำหรับเก็บ Transaction ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้รายใดเข้าใช้งาน หรือ เพิ่มข้อมูล,ลบ,แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลอะไรบ้าง เป็นต้น

    - ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย
 
คุณสมบัติพิเศษของ ของ โปรแกรมสต๊อก หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน (POS)

    - รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย , อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
    - ตั้งรหัสสินค้าได้ 30 ตัวอักษร และ สามารถ แยกรหัสบาร์โค๊ด ออกจากรหัสสินค้าได้
    - รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมบัญชีแยกประเภท ( Nanosoft GL.NET )
    - รองรับการออกเอกสาร ใบกำกับภาษี ตามประกาศของกรมสรรพากร ที่กำหนดให้มีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และ สาขา ของผู้ซื้อ และ ผู้ขาย
    - สามารถตั้งราคาจำหน่ายสินค้าได้ 5 ราคา (A,B,C,D,E)
    - สามารถพิมพ์รหัสบาร์โค๊ด Code-39 , EAN-13 , 128  และ เพิ่มรูปของสินค้า พร้อมทั้ง สามารถพิมพ์แคทตาล็อกสินค้า ได้
    - รองรับสินค้าได้หลายแบบอาทิเช่น  สินค้าปกติ , สินค้ามี Serial Number และ  สินค้าที่ไม่มีการตัดสต๊อก เช่น บริการ เป็นต้น
    - รองรับการอ่านบาร์โค๊ด สำหรับ การนำสินค้าเข้าสต๊อก จากการบันทึกรับ หรือ การเบิกสินค้า จาก บันทึกการเบิก
    - รองรับการนำเข้าข้อมูลรหัสสินค้าจาก Excel เพื่อความรวดเร็วในการตั้งรหัสสินค้า
    - สามารถจัดเก็บรูปของลูกค้า และ ผู้จำหน้ายได้ อีกทั้ง สามารถเก็บข้อมูลแผนที่ โดยการเชื่อมโยงกับ Google Map
    - สามรถเพิ่มรูปภาพ สินค้า หรือ ลูกค้า โดยการถ่ายรูปผ่านกล้อง Webcam
    - สามารถพิมพ์บัตรสมาชิกได้
    - สามารถเก็บสินค้าได้มากกว่า 1 คลัง และ สามารถโอนสินค้าระหว่างคลังได้
    - รองรับการแตกหน่วยสินค้า เช่น ลัง , โหล , แพ็ค เป็นต้น
    - รอบรับระบบการจัดชุดสินค้า
    - รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี , มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี และ กำหนดอัตราภาษีได้
    - รองรับการคำณวนต้นทุนได้ 3 แบบ คือ ต้นทุนมาตราฐาน , ต้นทุนเฉลี่ย , ไม่คิดต้นทุน โดย สามารถทราบต้นทุนทันทีเมื่อทำการขายเสร็จสิ้น
    - รองรับระบบสต็อก แบบ สต็อกกการ์ด ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของสินค้า และ สามารถย้อนดูความเคลื่อนไหวของสินค้าได้
    - รองรับส่วนลด ได้คือ ส่วนลดเฉพาะรายการ , ส่วนลดทั้งเอกสาร และ สามารถลดได้ทั้งแบบเป็น % และ ลดแบบจำนวนเงิน
    - สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ,ใบส่งของ ,ใบกำกับภาษี,ใบส่งของชั่วคราว,ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว,
      ใบเสนอราคา, ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ , ใบสั่งซื้อ , ใบแจ้งหนี้  และ ใบรับสินค้า เป็นต้น
    - รองรับการแบ่งชำระเงินได้เช่น มูลค่ารวม 19,900 บาท สามารถแยกชำระเป็นเงินสด 10,000 บาท และ บัตรเครดิต 9,900 บาท เป็นต้น
    - ผู้ใช้สามารถออกแบบ และ ปรับปรุงการออกเอกสาร หรือ รายงานต่างๆได้เอง (Report design)
    - รองรับการแบ่งชำระหนี้ในระบบลูกหนี้ และ เจ้าหนี้ เช่น เอกสารการขายหรือรับ 1 รายการสามารถแบ่งงวดการชำระได้หลายๆครั้ง
    - รองรับการออกใบเพิ่มหนี่ และ ลดหนี้
    - รองรับระบบโปรโมชั่น และ การสะสมแต้ม ของสมาชิก
    - ทำงานได้ทั้งการเปิดบิลขายปกติ และ การขายหน้าร้าน ( Point of sale ) แบบ Touch Screen ทำให้มีคุณสมบัติสามารถขายหรือออกบิลได้ 2 แบบในโปรแกรมเดียว
    - การขายหน้าร้านรองรับการทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด , เครื่องพิมพ์สลิป , ลิ้นชักเก็บเงิน และ สามารถแสดงผลการรับเงิน ผ่าน จอ LCD  ได้
    - รองรับการพักการขาย และ เรียกคืนการขาย ได้โดยไม่จำกัด ในการ ขายหน้าร้าน ( Point of sale )   
    - รองรับการตรวจสอบการส่งเงินของพนักงาน ในการ ขายหน้าร้าน ( Point of sale )   
    - เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบโดยอัตโนมัติ
    - สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ และ มีข้อมูลเชิงสรุปสำหรับผู้บริหาร ( MIS Dashboard )
    - ไม่จำกัดปริมาณข้อมูล และ จำนวนฐานข้อมูล ( Database connection ) โดย ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
    - สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
    - มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์มากกว่า 300 รายงาน
    - รองรับฐานข้อมูล MS Access 
    - รองรับฐานข้อมูล MySQL , SQL Server  *
    - รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
    - มีระบบ Program Transaction Log เพื่อเก็บบันทึกการทำงานของ User ว่าทำอะไรเกี่ยวกับโปรแกรมบ้าง
    - ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7,Win 8,Win 10 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
    - มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
    - สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
    - มีระบบการ Update โปรแกรมอัตโนมัติ (Automatic update) ในกรณีที่แก้ปัญหาการทำงานของโปรแกรม หรือ เพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ ของโปรแกรม
    - รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
    - สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *

    * Nanosoft Smart INV Network Version
 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 หมู่ 7 ถนน สมโภชเชียงใหม่ 700 ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100
 Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.