โปรแกรมสต็อก และ ออกบิลขาย

ทรัพยากรที่ โปรแกรมสต็อก และ ออกบิลขาย ต้องการ

ทรัพยากรของระบบที่ โปรแกรมสต็อก ต้องการ ประกอบไปด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้

* Nanosoft SmartINV.NET Network Version