Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft WebsiteNanosoft ProductsNanosoft SupportsNanosoft TipsNanosoft DownloadsAbout Nanosoft
Product Information 
คุณสมบัติของโปรแกรม
โครงสร้างของโปรแกรม
ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ
รุ่นของโปรแกรม
Screen Short
Video สาธิตการใช้งาน

Download

วิธีการสั่งซื้อ

Nanosoft SmartINV.NET

Nanosoft Smart INV.NET

โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน

  Screen Shot ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน

โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน

โปรแกรมหลัก
ระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัย

บันทึกรหัสสินค้า

รหัสสินค้า

สต๊อกการ์ด

สต๊อกการ์ด

บันทึกรหัสลูกค้า

รหัสลูกค้า

เชื่อมโยงแผนที่กับ Google Map

เชื่อมโยงแผนที่กับ Google Map

บันทึกการขาย

การขาย แบบ ปกติ

โปรแกรมขายหน้าร้าน

ขายหน้าร้าน แบบ Tourch Screen (POS)

บันทึกการรับสินค้า

รับสินค้า

บันทึกการโอนคลังสินค้า

โอนคลัง

บันทึกการ์ดลูกหนี้

การ์ดลูกหนี้

บันทึกการรับชำระหนี้

รับชำระหนี้

บันทีกการลดหนี้

ลดหนี้

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับ ผู้บริหาร

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับ ผู้บริหาร

 บันทึกการรับเงินจากการขายหน้าร้าน

รับเงินจากการ ขายหน้าร้าน
 
 
 เปลี่ยนภาษาในการทำงาน


เปลี่ยนภาษา

 การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

การออกแบบรายงาน
 
ออกแบบรายงาน

การพิมพ์บาร์โค๊ด

พิมพ์บาร์โค๊ด

รายงานเชิงวิเคราะห์

รายงานเชิงวิเคราะห์

 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 หมู่ 7 ถนน สมโภชเชียงใหม่ 700 ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100
 Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.