โปรแกรมสต็อก และ ออกบิลขาย

Screen shot


โปรแกรมขายหน้าร้าน
โปรแกรมสต็อก และ ออกบิลขาย
โปรแกรมหลัก

ระบบรักษาความปลอดภัย

รหัสสินค้า

สต๊อกการ์ด

รหัสลูกค้า

เชื่อมโยงแผนที่กับ Google Map

การขาย แบบ ปกติ

ขายหน้าร้าน แบบ Tourch Screen (POS)

รับสินค้า

โอนคลัง

การ์ดลูกหนี้

รับชำระหนี้

ลดหนี้

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับ ผู้บริหาร

รับเงินจากการ ขายหน้าร้าน

เปลี่ยนภาษา

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ออกแบบรายงาน

พิมพ์บาร์โค๊ด

รายงานเชิงวิเคราะห์