Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft WebsiteNanosoft ProductsNanosoft SupportsNanosoft TipsNanosoft DownloadsAbout Nanosoft
Product Information 
คุณสมบัติของโปรแกรม
โครงสร้างของโปรแกรม
ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ
รุ่นของโปรแกรม
Screen Short
Video สาธิตการใช้งาน

Download

วิธีการสั่งซื้อ

Nanosoft SmartINV.NET

Nanosoft Smart INV.NET

โปรแกรมพิมพ์บิล

  รุ่นของ โปรแกรมพิมพ์บิล
 
คุณสมบัติของโปรแกรม Standard Network
 ระบบการขาย ใน โปรแกรมพิมพ์บิล
 ระบบการขายหน้าร้าน ( Point of sale )
 รองรับการทำงานแบบหน้าจอ Tourch Screen ในระบบการ ขายหน้าร้าน
 ระบบการพิมพ์เอกสารการขาย เช่น พิมพ์ใบเสร็จ รับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบส่งของ เป็นต้น
 รองรับการออกใบเสนอราคา , ใบรับเงินมัดจำ
 รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์สลิป,บาร์โค๊ด และ ลิ้นชักเก็บเงิน
 ระบบการยกเลิกการขาย
 รายงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย
 ระบบสต็อกสินค้า แบบ สต๊อกการ์ด
 รองรับการแตกหน่วยสินค้า
 รองรับสินค้ามี Serial Number
 รองรับการจัดชุดสินค้า
 รองการทำงานหลายๆคลังสินค้า และ โอนสินค้าระหว่างคลัง
 รองรับการคิดต้นทุนสินค้า แบบ ต้นทุนมาตราฐาน , ต้นทุนเฉลี่ย , ไม่คิดต้นทุน
 รองรับการใส่รูปภาพสินค้า และ พิมพ์ แคทตาล็อก สินค้า
 รายงานที่เกี่ยวข้องกับสต็อกสินค้า
 ระบบการจัดซื้อ ใน โปรแกรมพิมพ์บิล
 ระบบการพิมพ์เอกสารการจัดซื้อ เช่น ใบสั่งซื้อ , ใบรับสินค้า
 ระบบการยกเลิกการรับสินค้า
 รายงานที่เกี่ยวข้องกับการรับสินค้า และ การสั่งซื้อ
 ระบบลูกหนี้ ใน โปรแกรมพิมพ์บิล
 รองรับการแบ่งชำระหนี้เป็นงวด
 รายงานที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้
 รองรับการใส่รูปลูกค้า และ พิมพ์บัตรสมาชิก
 เชื่อมโยงข้อมูลแผนที่ของ ลูกค้า และ ผู้จำหน่าย  ผ่าน Google Map
 ระบบเจ้าหนี้ ใน โปรแกรมพิมพ์บิล
 รองรับการแบ่งจ่ายหนี้เป็นงวด
 รายงานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้
 ระบบการเงิน ใน โปรแกรมพิมพ์บิล
 รายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
 ระบบการออกใบลดหนี้ 
  ระบบการออกใบเพิ่มหนี้
 รายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ พร้อมทั้ง ระบบ MIS Dashboard สำหรับผู้บริหาร
 รองรับการทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล
 ผู้ใช้สามารถออกแบบรายงาน และ เอกสารการขาย เช่น ใบเสร็จรับเงิน ได้เอง
 สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบของ PDF , Excel , Word และ Text Files
 สามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานโปรแกรมได้
 รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม
 รองรับการทำงานกับ MS Access Database
 รองรับการทำงานกับ MS SQL Server 2000 , 20005 , 2008 , 2012 Database
 รองรับการทำงานกับ mySQL Database
 รองรับการทำงานบนระบบ Network ( Multi user )
 รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกันทาง Internet
 รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย , อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ

 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 หมู่ 7 ถนน สมโภชเชียงใหม่ 700 ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100
 Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.