โปรแกรมพิมพ์บิล และ โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

รุ่นของโปรแกรม


คุณสมบัติของโปรแกรม
Standard
Network
ระบบการขาย ใน ปรแกรมพิมพ์บิล
ระบบการขายหน้าร้าน ( Point of sale )
รองรับการทำงานแบบหน้าจอ Tourch Screen ในระบบการ ขายหน้าร้าน
ระบบการพิมพ์เอกสารการขาย เช่น พิมพ์ใบเสร็จ รับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบส่งของ เป็นต้น
รองรับการออกใบเสนอราคา , ใบรับเงินมัดจำ
รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์สลิป,บาร์โค๊ด และ ลิ้นชักเก็บเงิน
รายงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย
ระบบสต็อกสินค้า แบบ สต๊อกการ์ด
รองรับการแตกหน่วยสินค้า
รองรับสินค้ามี Serial Number
รองรับการจัดชุดสินค้า
รองการทำงานหลายๆคลังสินค้า และ โอนสินค้าระหว่างคลัง
รองรับการคิดต้นทุนสินค้า แบบ ต้นทุนมาตราฐาน , ต้นทุนเฉลี่ย , ไม่คิดต้นทุน
รองรับการใส่รูปภาพสินค้า และ พิมพ์ แคทตาล็อก สินค้า
รายงานที่เกี่ยวข้องกับสต็อกสินค้า
ระบบการจัดซื้อ
ระบบการพิมพ์เอกสารการจัดซื้อ เช่น ใบสั่งซื้อ , ใบรับสินค้า
ระบบการยกเลิกการรับสินค้า
รายงานที่เกี่ยวข้องกับการรับสินค้า และ การสั่งซื้อ
ระบบลูกหนี้
รองรับการแบ่งชำระหนี้เป็นงวด
รายงานที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้
รองรับการใส่รูปลูกค้า และ พิมพ์บัตรสมาชิก
เชื่อมโยงข้อมูลแผนที่ของ ลูกค้า และ ผู้จำหน่าย ผ่าน Google Map
ระบบเจ้าหนี้
รองรับการแบ่งจ่ายหนี้เป็นงวด
รายงานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้
ระบบการเงิน
ระบบการออกใบลดหนี้
ระบบการออกใบเพิ่มหนี้
รายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ พร้อมทั้ง ระบบ MIS Dashboard สำหรับผู้บริหาร
รองรับการทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลในโปรแกรมเดียว
ผู้ใช้สามารถออกแบบรายงาน และ เอกสารการขาย เช่น ใบเสร็จรับเงิน ได้เอง
สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบของ PDF , Excel , Word และ Text Files
สามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานโปรแกรมได้
รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม
รองรับการทำงานกับ MS Access Database
รองรับการทำงานกับ MS SQL Server 2000 , 20005 , 2008 , 2012 Database
รองรับการทำงานกับ mySQL Database
รองรับการทำงานบนระบบ Network ( Multi user )
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกันทาง Internet
รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย , อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ