Nanosoft & Solution Ltd.

นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่น
175/5 หมู่ 7 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบล ป่าแดด
อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100
Telephone : 053-444-111 , Fax : 053-444-115
Mobile : 08-8141-0428 , 08-8141-0429

Email : info@nanosoft.co.th
Website : http://www.nanosoft.co.th
Service Email : nanosoftservice@gmail.com
Web Master Talk
25th Anniversary

ในโอกาส ที่กำลังย่างเข้าไปสู่ปีที่ 25 เราขอขอบพระคุณ ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ผู้ที่สนใจโปรแกรม และ ผลิตภัณฑ์ ของเรา ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราสามารถ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานได้ หลากหลาย มากยิ่งขี้น เพื่อจะนำ ประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้ให้เป็น ประโยชน์ ในการปรับปรุง พัฒนา โปรแกรม และ บริการ ของเราให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด และ ตรงกับการใช้งาน มากยิ่งขึ้น

News and information


New Version ! Nanosoft Hotel.NET 8.0 โปรแกรมโรงแรม ที่ออกแบบสำหรับบริหารงาน โรงแรม , โฮสเทล , รีสอร์ท , อพาร์ทเมนต์ รายวัน โดยส่วนประกอบหลักๆของโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ระบบการจองห้องพัก (Reservation) , ระบบการจัดการห้องพัก ( Check In/Out ) , ระบบข้อมูลผู้เข้าพัก ( Guest Registration) , ระบบการขายสินค้า , ระบบผังห้องพัก , ระบบการซื้อสินค้า , ระบบสต็อกสินค้า ( Inventory ) , ระบบแม่บ้าน ( House Keeping ) , ระบบการบำรุงรักษาห้องพัก ( Room Maintain ) , ระบบ Night auditor และ ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น FOLIO , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , คูปองอาหาร เป็นต้น รวมไปทั้งระบบการรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ อาทิเช่น รายงานประวัติผู้เข้าพัก , รายงานการรับเงินของ Cashier , รายงานการเข้าพัก , รายงานสรุปยอดห้องพักคง เหลือ ( Room Planning ) , รายงานสินค้าคงเหลือ ทั้ง สต๊อกกลาง หรือ มินิบาร์ , รายงานการใช้ห้องพัก ( Room Occupancy ) , รายงาน ยอดการจองห้องพักล่วงหน้า ( Forecast Report ) และ ปรับปรุงให้รองรับการออกเอกสารใบกำกับภาษี ตามประกาศของกรมสรรพากร ที่กำหนดให้มีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และ สาขา ของผู้ซื้อ และ ผู้ขาย พร้อมทั้งรายงานอื่นๆ อีกมากมาย รายละเอียดเพิ่มเติม

New Features ! Nanosoft Check Stock App Android Application สำหรับนับสต๊อก รองรับการทำงานร่วมกับ โปรแกรมขายหน้าร้าน และ โปรแกรมสต๊อก Nanosoft SmartINV.NET 9.5 Network Version โดยสามารถตรวจนับสต๊อก และ ส่งข้อมูลไปยังระบบฐานข้อมูลหลัก และ ในตัว App สามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือ , โปรโมช่น และ สถานะสมาชิกของลูกค้าได้อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม

New Version ! Nanosoft Finance.NET 5.9 โปรแกรมเช่าซื้อ เพื่อ บริหารงานเช่าซื้อ , เงินผ่อน , จำนำ , ลีสซิ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการตั้งการ์ดลูกหนี้ รองรับการคิดดอกเบี้ยคงที่ (Flat Interest rate) และ การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate) เหมาะสำหรับ Pico Finance และ Nano Finance , การคำณวนค่าปรับ ค่าติดตามและ รองรับการแบ่งจ่ายค่างวด พร้อมทั้งระบบการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รองรับหลักทรัพย์หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า , รถจักรยานยนต์ , รถยนต์ , อสังหาริมทรัพย์ , เครื่องประดับ , เฟอร์นิเจอร์ , เล่มทะเบียนรถ ฯลฯ อีกรองรับ ระบบ สต็อก หลักทรัพย์ประเภทต่างๆ และ ระบบการจัดเก็บเล่มทะเบียน นอกจากนี้ยัง สามารถ จัดระดับลูกหนี้ , พิมพ์สัญญา ,หนังสือเตือน , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี และ รายงานเชิงวิเคราะห์ ต่างๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม

New Version ! Nanosoft SmartINV.NET 9.5 โปรแกรมสต๊อก และ โปรแกรมขายหน้าร้าน โดยมีการเพิ่มเติมความสามารถของโปรแกรม และ มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิเช่น การดึงข้อมูลสินค้า , ลูกค้า และ ผู้จำหน่าย จาก Excel ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน , พิมพ์ ฉลากติดชั้นวางสินค้า เป็น QR Code , ระบบประมวลผลสินค้าที่ต่ำกว่ากำหนด แล้วนำมาเพิ่มรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ , ระบบ การเบิก/รับ สินค้าสามารถ Export เป็น Text File เพื่อนำข้อมูลไปใช้งานต่อ , ระบบการโอนคลังสินค้า รองรับการยิงบาร์โค๊ดได้ , เพิ่มรายงานวิเคราะห์ การขายสินค้า และ เพิ่มความสามารถในการออกรายงานอื่นๆ อีกมากมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

New Version ! Nanosoft Cafe.NET 5.0+ โปรแกรมร้านอาหาร รุ่นใหม่ โดยได้ปรับปรุงให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น มีส่วนประกอบหลักๆ ของ โปรแกรมร้านอาหาร ประกอบไปด้วย ระบบการจองโต๊ะ , ระบบการขายสินค้าแบบต้องเปิดโต๊ะ สำหรับร้านอาหารทั่วไป , ระบบการขายสินค้าด่วนโดยไม่ต้องเปิดโต๊ะ ( Quick Sale ) เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ , ร้านเบเกอรี่ และ ฟาสต์ฟู้ด , ระบบการรับเงินของแคชเชียร์ สามารถกำหนดรอบการทำงานได้ , ระบบสต็อกสินค้า , ระบบสต็อกวัตถุดิบ , ระบบการเชื่อมโยงสินค้า และ ว้ตถุดิบ เข้าด้วยกัน เช่น ขายสินค้า แล้ว ทำการ ตัดสต๊อก วัตถุดิบ ด้วย , ระบบการคิดโปรโมชั่น Service charge และ ส่วนลด , ระบบสมาชิก รวมไปถึง ระบบการรับ Order รายการสินค้า ผ่าน Tablet , ระบบการส่ง Order เข้าไปที่ ครัว หรือ บาร์น้ำ , ระบบวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ , ระบบการออกเอกสาร อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบเรียกเก็บเงิน โดยเอกสาร สามารถพิมพ์ได้ทั้ง เครื่องพิมพ์สลิป หรือ เครื่องพิมพ์ทั่วไป , ระบบรายงานต่างๆ รวมไปถึงรายงานเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรองรับการย้ายโต๊ะ , รวมโต๊ะ โดย สามารถทำงานบนระบบ Network และ มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่ง โปรแกรมรองรับการทำงาน 99 ภาษา ทั้ง ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ อีกทั้ง ออกแบบระบบการขาย ให้รองรับ Monitor แบบ Tourch Screen และ สามารถเชื่อมต่อกับลิ้นชักเก็บเงินได้ และ ปรับปรุงให้รองรับการออกเอกสารใบกำกับภาษี ตามประกาศของกรมสรรพากร ที่กำหนดให้มีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และ สาขา ของผู้ซื้อ และ ผู้ขาย รายละเอียดเพิ่มเติม

ISO 29110 นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่นได้ผ่านการประเมิน ระบบการตรวจสอบคุณภาพ การผลิตซอฟท์แวร์ ตามระบบมาตราฐานสากล ISO/IEC 29110 โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ทางเรายังได้ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ การ ผลิตซอฟต์แวร์ ที่เรียกว่า TQS ( Thai Quality Software ) มาตรฐานคุณภาพซอฟต์แวร์ไทย ใช้การอ้างอิงจากมาตรฐาน ISO / IEC 15504 ซึ่งเป็นมาตรฐานนานาชาติ โดย ทำการพิจารณา และ รับรองจาก กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

หาก ต้องการที่จะปรับ หรือ เพิ่มเติมความสามารถของผลิตภัณฑ์ และ โปรแกรมสำเร็จรูป ของเรา ตอนนี้เรามีบริการพิเศษรับแก้ไขโปรแกรมให้ตรงกับงาน ของคุณได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการทำงานของโปรแกรม หรือ การพิมพ์ใบเสร็จให้ตรงกับแบบฟอร์มของคุณเอง นอกจากนี้ทางเรา ยังรับพัฒนาระบบ และ โปรแกรมเฉพาะงาน อีกด้วย เพราะเราเข้าใจในความแตกต่างในสภาวะ แวดล้อมการทำงานที่ต่างกัน ในแต่ละธุรกิจจึงมั่นใจได้ว่าโปรแกรมที่คุณใช้ตรงกับงานของคุณจริงๆ สนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้ครับ


สำหรับ Username และ Password ที่ใช้ในโปรแกรมของเราทุกตัวจะใช้ Username : Admin และ Password : 1111 นะครับ หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือ ข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราสามารถโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ 053-444-111 ในเวลาทำการ 8.00 น. ถึง 17.00 น. วัน จันทร์ ถึง เสาร์ หรือ ส่ง E-mail มาสอบถามได้ครับ ที่ info@nanosoft.co.th

                             
Products highlight

Nanosoft SmartINV.NET

โปรแกรมสต๊อกสินค้า หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน ที่ออก แบบสำหรับธุรกิจทั่วไป และ สามารถใช้บันทึกการขายแบบปกติหรือจะทำเป็น โปรแกรมขายหน้าร้าน ได้ในโปรแกรมเดียว โดยส่วนประกอบหลักๆ ของ โปรแกรม จะประกอบไปด้วย ระบบการขาย , ระบบการขายหน้าร้าน (POS) , ระบบการจัดซื้อ , ระบบสินค้าคงคลัง , ระบบลูกหนี้ , ระบบเจ้าหนี้ , ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ,ใบกำกับภาษี ระบบการรายงาน และการ วิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการทำงานร่วมกับ ครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน และ เครื่องพิมพ์ Slip ได้อีกด้วย ซึ่ง โปรแกรมรองรับการทำงานทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อีกทั้งสามารถทำงานบนระบบ Network ได้

Nanosoft Hotel.NET

โปรแกรมโรงแรม ที่ใช้ สำหรับ บริหารงาน โรงแรม , รีสอร์ท แบบ อพาร์ทเมนต์รายวัน ซึ่ง ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ เช่น ระบบจองห้องพัก (Reservation) , ระบบการCheck In , ระบบการ Check Out , ระบบสต็อกสินค้า และ มินิบาร์ , ระบบการเก็บเงินของพนักงาน , ระบบการจัดการห้องพัก (Room Planning) เป็นต้น ซึ่ง โปรแกรมโรงแรม ถูกออกแบบให้รองรับการทำงานทั้ง แบบ Individual และ Group อีกทั้งสามารถแยกการจอง และ การเข้าพัก แบบกลุ่มให้เป็นแบบเดี่ยวได้ (แตกกลุ่ม) นอกจากนี้ ยัง สามารถรายงานข้อมูลต่างๆ และ รายงานในรูปแบบวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้ง สามารถพิมพ์ Folio , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี และ ใบรับมัดจำ/ประกัน ค่าห้องพัก ได้อีกด้วย

Nanosoft Cafe.NET

โปรแกรมร้านอาหาร ประกอบไปด้วย ระบบการจองโต๊ะ , ระบบการขายสินค้ารองรับ Monitor แบบ Tourch Screen, ระบบการรับเงินของแคชเชียร์ , ระบบสต็อกสินค้า , ระบบสต็อกวัตถุดิบ , ระบบการคิดโปรโมชั่น Service charge และ ส่วนลด , ระบบสมาชิก , ระบบการรับ Order รายการสินค้า ผ่าน Tablet การส่ง Order เข้าไปที่ ครัว หรือ บาร์น้ำ , ระบบวิเคราะห์ต้นทุน , ระบบการออกเอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบเรียกเก็บเงิน , ใบกำกับภาษี และ ระบบรายงานต่างๆรวมไปถึง รายงานเชิงวิเคราะห์ ซึ่ง โปรแกรมรองรับการทำงาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

Nanosoft Finance.NET

โปรแกรมเช่าซื้อ หรือ โปรแกรมเงินกู้ , จำนำ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการตั้งการ์ดลูกหนี้ รองรับการคิดดอกเบี้ยคงที่ (Flat Interest rate) และ การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate) , การคิดคำนวณค่าปรับ ค่าติดตาม และ รองรับการแบ่งจ่ายค่างวดพร้อมทั้งระบบการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตัวโปรแกรมออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายรองรับหลักทรัพย์หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า , รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , อสังหาริมทรัพย์ , เครื่องประดับ , เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยัง สามารถจัดระดับลูกหนี้ , พิมพ์สัญญา , หนังสือเตือน , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี และ รายงานเชิงวิเคราะห์ ต่างๆ โดยสามารถทำงานได้ทั้งแบบ Stand alone และ Network

Nanosoft Apartment.NET

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หรือ โปรแกรมห้องเช่า ซึ่งใช้ในการ บริหารงานห้องเช่า,หอพัก, อพาร์ทเม้นท์ แบบ รายวัน , รายเดือน อีกทั้งสามารถ นำไปใช้กับ การเก็บค่าส่วนกลาง ของ คอนโดมิเนียม และ หมู่บ้านจัดสรร ได้อีกด้วย โดยสามารถ บันทึกการ์ดผู้เช่า , พิมพ์สัญญาเช่า , การป้อนข้อมูลค่าไฟ,ค่าน้ำ,ค่าโทรศัพท์,ค่าเช่าอื่นๆ และ บันทึกการขายสินค้า อีกทั้งสามารถ ประมวลผลเพื่อออกใบแจ้งหนี้ พร้อมทั้ง บันทึกการรับชำระค่าเช่า ออกใบเสร็จรับเงิน และ รับเงินประกันห้องพัก หรือ ค่าเช่าล่วงหน้า ได้ ซึ่ง ตัวโปรแกรมออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายทำงานได้ทั้ง แบบ Stand Alone และ Network รองรับการวิเคราะห์ข้อมูล รายรับ, รายจ่าย และ ยอดค้างชำระค่าเช่า อีกทั้ง สามารถรองรับการทำงานแบบรายวัน ได้ เป็นต้น

Nanosoft CRM.NET

โปรแกรม CRM หรือ โปรแกรมบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย และ คุณภาพการให้บริการให้สามารถครองใจลูกค้ามากขึ้น อีกทั้งสามารถนำไปขยายตลาดสำหรับลูกค้าใหม่ และ ยังมีระบบบริหารการทำงานของพนักงานขาย , การเก็บประวัติลูกค้า , แบ่งระดับลูกค้า , การนัดหมายลูกค้า หรือ แม้แต่ การวิเคราะห์สื่อที่ใช้ว่าได้ผลหรือไม่ , ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามเรื่องสินค้าหรือบริการตัวไหนเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แบบโชว์เบอร์เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท์ และ บันทึกเสียงสนทนาได้ โดย เชื่อมโยงการสืบค้นข้อมูลประวัติลูกค้ากรณีที่มีการโทรศัพท์เข้ามา

Nanosoft Service.NET

โปรแกรมศูนย์ซ่อม หรือ โปรแกรมงานบริการ สำหรับ ธุรกิจรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบไปด้วย ระบบการออกใบรับงานซ่อม , ระบบสต๊อก อะไหล่ และ เครื่องมือ , ระบบการติดตามงานซ่อม ( Job tracking ) , ระบบการขายอะไหล่ , ระบบการเบิก/จ่าย อะไหล่ , ระบบการส่งเครม , ระบบการรายงาน , รายงานเชิงวิเคราะห์ , ระบบการออกเอกสาร เข่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบเสนอราคา เป็นต้น นอกจากนี้ โปรแกรมยังรองรับการตรวจสอบใบรับงานด้วยบาร์โค๊ด และ สามารถวิเคราะห์การทำงานของช่าง หรือ เวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้อีกด้วย